Montessori dílničky v Bejbáčku - vždy v pátek

Montessori dílničky v Bejbáčku - vždy v pátek
Objevujme svět kolem nás  aneb M.Montessori v Bejbáčku

Monte klubiky se Zuzkou budeme zahajovat pro nejmenší v pátek 15.9.2023 dopoledne v 10,00 Monteklubík dílničky a klubík  pro malé pokročilce, odpolední Monteklubík pro školkové děti bude zahájen v úterý  12.9.2023 v 16,45 hod

Montessori dílničky vždy v pátek dopoledne od 10,00 -11,00 hod

Montessori dílničky vhodné pro děti od 18 měsíců.

V dílničkách se řídíme mottem: „Pomoz mi, abych to    dokázal sám.“ Rodiče a lektor zde působí pouze jako podpora dítěte v činnostech, které si dítě samo vybere, a kterým se    chce v dané chvíli věnovat.

Jednotlivé aktivity jsou zaměřené na rozvoj praktického života a smyslové výchovy. Umožňují dítěti poznávat svět všemi smysly, respektují individuální vývoj každého dítěte a vedou dítě k samostatnosti.

Rodičům dílničky pomohou vypozorovat, v jaké tzv. senzitivní fázi vývoje se dítě nachází, a budou pro ně inspirací, jak dále s dítětem pracovat doma a v čem ho nejlépe podporovat.

Přijďte k nám a nechte v nich rozvíjet touhu a radost z objevování světa a zkoušení si nových dovedností pod vedením Zuzany Holešové s prvky montessori pedagogiky

tumova@ddm-orlova.cz   www.bejbacek.cz  nebo na FB


Kontakt

Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, odloučené pracoviště spontánních aktivit

Odloučené pracoviště DDM Orlová
Energetiků 940
73514 Orlová - Lutyně


603 85 85 12