Montessori dílničky v Bejbáčku - vždy v pátek od 9,45 hod a 10,30

Montessori dílničky v Bejbáčku - vždy v pátek od 9,45 hod a 10,30

Objevujme svět kolem nás aneb M. Montessori v Bejbáčku

Pozor nový koncept montessori dílničky vždy v pátek dopoledne od 10,00 hod

vMontessori dílničky vhodné pro děti od 18 měsíců.

vV dílničkách se řídíme mottem: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Rodiče a lektor zde působí pouze jako podpora dítěte v činnostech,  které si dítě samo vybere, a kterým se chce v dané chvíli věnovat.

vJednotlivé aktivity jsou zaměřené na rozvoj praktického života a smyslové výchovy. Umožňují dítěti poznávat svět všemi smysly, respektují individuální vývoj každého dítěte a vedou dítě k samostatnosti.

Rodičům dílničky pomohou vypozorovat, v jaké tzv. senzitivní fázi vývoje se dítě nachází, a budou pro ně inspirací, jak dále s dítětem pracovat doma a v čem ho nejlépe podporovat.

vPřijďte k nám a nechte v nich rozvíjet touhu a radost z objevování světa a zkoušení si nových dovedností pod vedením Zuzany Holešové s prvky montessori pedagogiky

Jsme na FB   Email:bejbacek.vivina@seznam.cz   https://www.bejbacek.cz/

 


Kontakt

Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, odloučené pracoviště spontánních aktivit

odloučené pracoviště DDM Orlová – /bývalá Kotva/
Energetiků 940
73514 Orlová - Lutyně


603 85 85 12