Montessori dílničky v Bejbáčku - vždy v pátek od 9,45 hod a 10,30

Montessori dílničky v Bejbáčku - vždy v pátek od 9,45 hod a 10,30
Objevujme svět kolem nás  aneb M.Montessori v Bejbáčku

Monte klubiky se Zuzkou budeme zahajovat pro nejmenší v pátek dopoledne 9,00 dílničky a 10,00 Monteklubík pro malé pokročilce, odpolední Monteklubík pro školkové děti bude zahájen ve čtvrtek v 16,00 hod

Montessori dílničky vždy v pátek dopoledne od 10,15-11,00 hod

Montessori dílničky vhodné pro děti od 18 měsíců.

V dílničkách se řídíme mottem: „Pomoz mi, abych to    dokázal sám.“ Rodiče a lektor zde působí pouze jako podpora dítěte v činnostech, které si dítě samo vybere, a kterým se    chce v dané chvíli věnovat.

Jednotlivé aktivity jsou zaměřené na rozvoj praktického života a smyslové výchovy. Umožňují dítěti poznávat svět všemi smysly, respektují individuální vývoj každého dítěte a vedou dítě k samostatnosti.

Rodičům dílničky pomohou vypozorovat, v jaké tzv. senzitivní fázi vývoje se dítě nachází, a budou pro ně inspirací, jak dále s dítětem pracovat doma a v čem ho nejlépe podporovat.

Přijďte k nám a nechte v nich rozvíjet touhu a radost z objevování světa a zkoušení si nových dovedností pod vedením Zuzany Holešové s prvky montessori pedagogiky

tumova@ddm-orlova.cz   www.bejbacek.cz  nebo na FB


Kontakt

Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, odloučené pracoviště spontánních aktivit

odloučené pracoviště DDM Orlová – /bývalá Kotva/
Energetiků 940
73514 Orlová - Lutyně


603 85 85 12