Co chceme ????

Chceme umožnit maminkám na mateřské dovolené, ale i těm zaměstnaným vyjít z izolace a prožívat mateřskou dovolenou a volný čas aktivně, dostat se mezi ostatní maminky, poznat nové přátele, ukázat své dovednosti, něčemu se přiučit, postěžovat si na svá trápení a starosti všedních dnů, poveselit se při vyprávění, co už který capart zvládá a vzájemně si  vypomoci.

Chceme bavit nejen děti, ale i maminky, chceme pořádat kurzy, semináře, přednášky podle Vašich zálib a zájmů i pro Vás.

Chceme fungovat na principu vlastní aktivity a tvořivosti maminek a ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí, chceme od zájmových aktivit maminek odvíjet provoz a program našeho centra Bejbáček.

Chceme se scházet a věnovat se společným činnostem z různých oblastí - pohybové, hudební, výtvarné. Činnosti chceme přizpůsobit věku a zájmu dětí, tak aby podporovaly rozvoj osobnosti dítěte a podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji.

Chceme, aby děti navázaly kontakty, domlouvaly se s vrstevníky, nenásilnou formou se seznámily s novým prostředím a pravidly.

Chceme, aby si pohrály s neokoukanými hračkami, učily se je uklízet a půjčovat. 

Seznámení se s prostředím Bejbáčku by mohlo hrát pozitivní roli v odbourávání strachu dětí před vlastní docházkou do mateřské školy. V praxi se nám potvrdilo, že děti které navštěvovaly Baby Club přešly bezproblémově na pětidenní i stálou docházku do MŠ.

Finance chceme získávat nejen od členů, ale především  z dotací a grantů různých organizací, od sponzorů atd.


Kontakt

Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, odloučené pracoviště spontánních aktivit

Odloučené pracoviště DDM Orlová
Energetiků 940
73514 Orlová - Lutyně


603 85 85 12