Ukázkové lekce pro odpolední aktivity - Nové časy

16.01.2020 12:00

Objevujme svět kolem nás PRO VĚTŠÍ A ŠKOLKOVÉ DĚTI
• Pro zvídavé děti od tří let, které se zajímají o věci a dění kolem sebe.
• Děti se zábavnou formou seznámí s přírodou kolem nás, se zvířátky, s ročními obdobími, s fungováním lidského těla a mnoha dalšími aktuálními tématy s využitím prvků Montessori pedagogiky.
nově v úterý ODPOLEDNE od 16,45 hod
nový čas - ukázková lekce v úterý 4.2.2020 v 16,45 hod

 Přijďte k nám a nechte v nich rozvíjet touhu a radost z objevování světa a zkoušení si nových dovedností v klubíku pod vedením Zuzany Holešové

 Těšíme se na Vás!!! Přijdte i VY!!! Cena: 320,- kč
tumova@ddm-orlova.cz www.bejbacek.cz nebo na FB

Není k dispozici žádný popis fotky.

Výtvarníček se Zuzkou
Pravidelně ve čtvrtek ODPOLEDNE od 17,00hod -PRO VĚTŠÍ A ŠKOLKOVÉ DĚTI

ukázková lekce ve čtvrtek 6.února 2020 od 17,00 hod
 děti se seznámí s různorodými materiály a výtvarnými technikami.
 Odpolední aktivity jsou prožitkové, není důležitý výsledek, ale hlavní je radost z činnosti. Díky výtvarným aktivitám děti procvičují manuální zručnost a jemnou motoriku, zapojují fantazii při tvorbě vlastních návrhů, rozvíjí tvořivost a představivost a zlepšují schopnost koncentrace.
 Z každého setkání si děti odnesou vlastní výrobek. Inspirujeme se ročním obdobím, svátky i zájmy dětí.
 Přijďte k nám a nechte v nich rozvíjet touhu a radost z tvoření a zkoušení si nových dovedností pod vedením Zuzany Holešové

 Těšíme se na Vás!!! Přijdte i VY!!! Cena: 320,- kč
tumova@ddm-orlova.cz www.bejbacek.cz nebo na FB

Není k dispozici žádný popis fotky.

Tanečky pro malé holčičky se Zuzkou
Pravidelně ve čtvrtek ODPOLEDNE od 16,00 hod-PRO VĚTŠÍ A ŠKOLKOVÉ DĚTI
zahajujeme ukázkovou lekcí ve čtvrtek 6.února 2020 od 16,00 hod

 Pro holčičky od tří let, které se rády hýbají, cvičí a tančí. Děti se seznámí s tancem zábavnou formou – rozhýbání se hravou rozcvičkou, tanečky na rytmické melodie, lidové písničky a dětské písničky z pohádek a na konci zklidn ění za doprovodu relaxační hudby.
 Tanec napomáhá správnému držení těla, zlepšuje motoriku a koordinaci, podněcuje vnímání rytmů a prohlubuje cit pro hudbu Těšíme se na Vás !!!
Email:tumova@ddm-orlova,cz najdete nás i na FB www.bejbacek.cz/

Není k dispozici žádný popis fotky.

 

—————

Zpět


Kontakt

Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace, odloučené pracoviště spontánních aktivit

Odloučené pracoviště DDM Orlová
Energetiků 940
73514 Orlová - Lutyně


603 85 85 12